Helgumsbåtens ekonomiska förening

Under många år har det funnits tankar hos flera Helgumsbor att ånyo försöka starta upp båttrafik på Helgumssjön. Kring 2005 konkretiserades dessa planer genom att 9 personer med lokal förankring gick samman och bildade Helgumsbåtens ekonomiska förening med målsättningen att tillskapa båttrafik sommartid för turister på Faxälven och Helgumssjön. Vårt första delprojekt var att tillskapa en bryggplats i Valviken. Efter tillstånd av markägaren (SCA) och efter tillstyrkan av byggnadsnämden uppfördes brygga/kaj vid den tidigare landsvägsbrons södra brofäste.

Därefter gick fyra ur gruppen utbildning för att få kompetens motsvarande fartygsbefäl klass VIII som ger kompetens att framföra båtar med högst 12 passagerare i inre sjöfart. Examination skedde på sjöbefälsskolan i Härnösand.

 

Med dessa behörigheter på hand startade arbetet med att hitta en lämplig båt. Detta visade sig vara svårare än vad vi först trodde. Många båtar påtittades och ratades av olika skäl. Sommaren 2010 hittade vi så äntligen vår båt.

Vår båt

Vår båt är ursprungligen en holländsk kanalbåt. Den inköptes närmast från Borgsjö i Ånge kommun där den även fungerat i beställningstrafik. Båten är ca 11 meter lång och drivs av en dieselmotor som ger en trivselfart på ca 6 knop. Antal sittplatser vid bord är 12 vilket således också motsvarar skepparnas kompetens. Båten har ett djupgående på endast 60 centimeter vilket ökar framkomligheten. Båtens tak kan vid lämpligt väder skjutas bakåt så att salongen blir öppen. Badbrygga finns i aktern.