Historik

Båttrafik har bedrivits på Helgumssjön sedan 1875 då Faxelfens ångbåtsbolag bildades.

Företagets två ångare med namnen "Helgum" och "Ramsele" fraktade gods och människor på sträckan mellan Forse och Ramsele. Fartyget Helgum som trafikerade Helgumssjön var 28 meter lång, 4,5 meter bred och hade två motorer på vardera 16 hästkrafter. Grundstötningar i Meåforsen var vanligt förekommande och stor del av sommaren måste trafiken därför begränsas.

Såsmåningom 1877 måste båtarna avyttras och bolaget hade då stora skulder.

 

Därefter trafikerades sjön med olika båter under perioden 1879 till 1885. Bland annat skedde båttrafik med akterhjulångaren "Jarl" som var av amerikansk typ med skovelhjul i aktern. Båten som var 26 meter lång hade en motor på 25 hästkrafter och inte hellre den båten klarade den strida Meåforsen.

 

Ångaren "Primus" (på bild ovan)  tjänstgjorde på Helgumssjön åren 1887 till 1919 och var en vackert byggd båt som tog 130-150 passagerare. I början av 1900 talet var både person och godstrafiken betydande och omfattande transporter skedde uppströms Faxälven från Helgums järnvägsstation. Ångaren "Edsele" (nedan) som kom till Helgumssjön 1888 gjorde sin sista tur sensommaren 1921 och därigenom avslutades båttrafiken på Helgumssjön till förmån för nya och snabbare transportsätt.

 

                                                                          Källa:Harry Molund Helgums socken II