TURLISTA HELGUMSBÅTEN SOMMAREN 2019.

Turlista (max 12 passagerare per tur)

Avgång från bryggan i Helgums samhälle eller bryggplatsen i Gagnet.

Länk till karta:http://kartor.eniro.se/m/9ZO3Q 

 

Charterturer : Sommaren 2019 kommer endast charterturer erbjudas i begränsad omfattning.
Tillgänglig ledig tid måste ägnas åt reparationsarbeten vid bryggplatsen i Gagnet. Bland annat har tillfartsvägen skadats av erosion pga högt vattenflöde i Faxälven.

Vidare information:Sören Pettersson 070/3485236

Se även www.helgumsbaten.se för uppdaterad turlista, menyförslag, extraturer och dylikt.

 

 

 

 

 

 

 

                                       Tallrik med kallskuret