Helgum och Helgumssjön är belägen i Faxälvens dalgång ca 2 mil väster om Sollefteå. Faxälven bildar här en sjö som är ca 1 mil lång. Vid sjöns nordvästra del bildar Faxälven ett omfattande deltaområde som anses vara Sveriges största insjödelta och som har ett rikt växt och djurliv. I anslutning till deltat ligger Mosjön som även kan nås med vår båt. Faxälven är också farbar ca 4 km nedströms Helgumssjön ner mot Forse kraftverk.

 

Länk till karta:http://kartor.eniro.se/m/9ZO3Q

På båda sidor om Helgumssjön utbreder sig ett jord och skogsbrukslandskap som erbjuder vida vyer.

Utefter hela sjösträckningen finns omfattande fritidshus bebyggelse. En båttur på Helgumssjön erbjuder en fantastisk naturupplevelse.

Helgumssjön november 2011

kartbild